نوار دور درب عقب چپ تیبا AMG

نوار دور درب عقب چپ تیبا AMG

Rubber Strip Car Door -Left

قیمت: 79000 تومان / عدد
حداقل سفارش
+
-
موجود

نوار دور درب عقب چپ تیبا AMG -نوار لاستیکی (نوار آب بندی) - مناسب خودروی تیبا -جلوگیری از ﺻﺪای زوزه ﺑﺎد در ﺳﺮﻋﺘﻬﺎی ﺑﺎﻻمشخصات محصول

  • شماره مدل -
  • وزن -
  • تاریخ انقضا -
  • استفاده -
  • نام تجاری AMG

توضیحات محصول

نوار دور درب عقب چپ تیبا AMG


ﻋﻤﺪه اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ نوار دور درب خودرو از آن ﺷﮑﺎﯾﺖ دارد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮار دور درب در ﻃﻮل ﻣﺪت ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از

  • ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮدرو
  • ﺻﺪای زوزه ﺑﺎد در ﺳﺮﻋﺘﻬﺎی ﺑﺎﻻ
  • ﭘﺎرﮔﯽ
  • دﻓﺮﻣﮕﯽ

اﺷﮑﺎل ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮدرو را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﺷﺶ آب ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﻧﺸﺘﯽ دارد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و اﺷﮑﺎل ﺻﺪای زوزه ﺑﺎد را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﺖ ﺟﺎده ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 


فروشگاه مینایی


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

جستجو درمحصولات

اطلاعات تماس فروشگاه مینایی

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه بازار-میدان امام خمینی - خیابان اکباتان - کوچه کاوه - پلاک 20

تلفن : 021-36612048, 021-33946890

وب سایت : www.amgpart.ir

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-36612048, 021-33946890

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.amgpart.ir